Privacy, Cookies & Disclaimer

PRIVACY
Linda Smeets is een dienstverlenende organisatie. Linda Smeets respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de websites van Linda Smeets, Linda Smeets spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Algemene informatie
Voor Linda Smeets is het interessant te weten welke sites het vaakst bezocht worden en welke door Linda Smeets aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Linda Smeets bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Linda Smeets haar websites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de websites mogelijk negatief beïnvloedt kunnen worden.

Links
De websites van Linda Smeets bevatten links naar websites van derden. Linda Smeets is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Verstrekking van gegevens aan derden
Linda Smeets kan door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een in-gesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. Linda Smeets behoudt zich het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.

Wijziging Privacybeleid
Indien Linda Smeets mocht besluiten haar Privacybeleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacybeleid.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over het Privacybeleid van Linda Smeets dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@lindasmeets.nl

Op deze Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

COOKIES

Cookies door Linda Smeets:

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden:

Bij het bezoeken van onze website lindasmeets.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

  • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
  • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
  • Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

DISCLAIMER

Linda Smeets besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Linda Smeets behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Linda Smeets garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Linda Smeets is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Linda Smeets of door U aan Linda Smeets middels een website van Linda Smeets of anderszins langs elektronische weg. Linda Smeets kan niet garanderen dat de op de site melde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Linda Smeets aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op overeenkomsten met Linda Smeets zijn de Algemene Voorwaarden van Linda Smeets van toepassing. Linda Smeets behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij Linda Smeets middels een mail te richten aan info@lindasmeets.nl. Zijn er verschillen tussen de Algemene Voorwaarden op papier en die op de site? Dan is de geregistreerde versie bij de Kamer van Koophandel bindend. Linda Smeets garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Linda Smeets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.